სექსუალობა

სექსუალობა

150 150 გია მურმანიძე

სექსუალობა მოიცავს ადამიანის მიერ საკუთარი სექსუალობის აღქმას, სექსუალურ მიმზიდველობას, სექსუალურობას ადამიანის ქცევის, ჩაცმულობისა და ურთიერთობის წარმართვის თვალსაზრისით. ის მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს პიროვნულობას და იმას, თუ როგორ განვითარდება პიროვნება. იგი მოიცავს მამაკაცისა თუ ქალისათვის დამახასიათებელ გრძნობებს, ფიქრებს და ქცევას, მიმზიდველობას და შეყვარებულობას, ისეთ ურთიერთობას, რომელიც გულისხმობს სექსუალურ ინტიმს და ფიზიკურ სქესობრივ კავშირს. ადამიანის სექსუალობას განსაზღვრავს ის ფასეულობები და მაგალითები, რომლებსაც იგი ბავშვობასა და ახალგაზრდობაში ითვისებს. გარდა ამისა, ადამიანზე გავლენას ახდენს გარემო და საზოგადოება.