სპერმიციდი

სპერმიციდი

150 150 გია მურმანიძე

კონტრაცეფციის მეთოდი. სპერმიციდები ქიმიური ნივთიარებაა, რომელიც ანადგურებს სპერმატოზოიდებს.                                                                                                                             ეფექტურობის გასაძლიერებლად დიაფრაგმასა და სპერმიციდებს ერთად იყენებენ.