სექსუალური ორიენტაცია

სექსუალური ორიენტაცია

150 150 გია მურმანიძე

ადამიანის ემოციური და სექსუალური მიზიდულობა სხვა ადამიანების მიმართ. ეს შეიძლება იყოს ცვალებადი და ასახოს ან არ ასახოს სექსუალური ქცევები.