ელექტრო ვაკუუმ-ასპირაცია

ელექტრო ვაკუუმ-ასპირაცია

150 150 გია მურმანიძე

მინი აბორტის მეთოდი. ელექტრო ვაკუუმ-ასპირაციის დროს გამოიყენება ელექტრო ვაკუუმის ტუმბო/ელექტრო შემწოვი, რომელიც გათვლილია სხვადასხვა ზომის პლასტიკურ კანულაზე, 12-16 მმ დიამეტრის დიაპაზონით.