სქესობრივი განათლება

სქესობრივი განათლება

150 150 გია მურმანიძე

სქესობრივი განათლების სწავლება ნიშნავს იმის უზრუნველყოფას, რომ თქვენ მოზარდ შვილს აქვს ცოდნა,                                                                                                                                                უნარი და შესაძლებლობა დაიცვას მისი და სხვების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილებები.