სქესის სელექცია

სქესის სელექცია

150 150 გია მურმანიძე

სქესის შერჩევა გულისხმობს ორსულობისას სპეციალურ გამოკვლევას ნაყოფის სქესის დასადგენად
და არჩევანის გაკეთების მიზნით – გაიკეთო აბორტი თუ შეინარჩუნო ნაყოფი.