საშვილოსნოსშიგა საშუალება (სპირალი)

საშვილოსნოსშიგა საშუალება (სპირალი)

150 150 გია მურმანიძე

საშვილოსნოს ღრუში მოთავსებული სპირალი ხელს უშლის სპერმატოზოიდების გადაადგილებას,
კვერცხუჯრედის მომწიფების პროცესს და კვერცხუჯრედის მიმაგრებას საშვილოსნოს კედელზე.