როგორ დავიცვათ თავი სგგი-სგან?

ერთადერთი 100%-იანი საშუალება ინფექციებისგან თავის ასარიდებლად სრული თავშეკავებაა (აბსტინენცია) – არანაირი სქესობრივი კონტაქტი, არც ვაგინალური, ორალური ან ანალური და არც პეტინგი (სასქესო ორგანოების მხოლოდ შეხება);

სგგი-სგან თავის დაცვის ერთადერთი საიმედო გზა უსაფრთხო სექსია;

მოზარდებს, რომელთაც ერთზე მეტი სქესობრივი პარტნიორი ჰყავთ, უფრო მაღალი აქვთ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებით (ქლამიდიოზი, გონორეა, ვენერული კოჟრები, B ჰეპატიტი, აივი) დასნებოვნების ალბათობა;

  • ისარგებლეთ კონდომით (პრეზერვატივით);
  • თავი აარიდეთ შემთხვევით სქესობრივ კავშირს;
  • გამოიყენეთ მხოლოდ ახალი კონდომი ყოველი სქესობრივი კავშირის დროს;
  • ენდეთ მხოლოდ ისეთ პრეზერვატივებს, რომელთაც ხარისხის ნიშანი აქვთ;

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისგან, მათ შორის – შიდსისა და ჰეპატიტისგან, ჩასახვის საწინააღმდეგო თანამედროვე საშუალებებს შორის მხოლოდ პრეზერვატივი იცავს;სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისგან, მათ შორის – შიდსისა და ჰეპატიტისგან, ჩასახვის საწინააღმდეგო თანამედროვე საშუალებებს შორის მხოლოდ პრეზერვატივი იცავს;

ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების მიღება ადამიანს წინდაუხედავს ხდის და ხელს უწყობს სგგი-ს გავრცელებას;

დაუცველი, შემთხვევითი სქესობრივი კავშირის შემდეგ დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმ-სპეციალისტს;

სგგი-ზე გამოკვლევისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ყველა ინფექცია, ვინაიდან ისინი უმეტესად კომპლექსური სახით გვხვდება;სგგი-ზე გამოკვლევისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ყველა ინფექცია, ვინაიდან ისინი უმეტესად კომპლექსური სახით გვხვდება;

სგგი-ს არსებობის შემთხვევაში ორივე სქესობრივმა პარტნიორმა უნდა იმკურნალოს, სხვაგვარად თერაპიას შედეგი არ ექნება;

  • დაუშვებელია ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების შეცვლა;

ნუ მიმართავთ თვითმკურნალობას და ნურც ნაცნობ-მეგობრების რჩევით მიიღებთ მედიკამენტებს;ნუ მიმართავთ თვითმკურნალობას და ნურც ნაცნობ-მეგობრების რჩევით მიიღებთ მედიკამენტებს;

მიზანშეწონილია პერიოდული გამოკვლევა სგგი-ზე, მათ შორის –აივ/შიდსზე, ასეთი გამოკვლევების ჩატარება აუცილებელია ქორწინებისა და დაგეგმილი ორსულობის წინ, დაუცველი, შემთხვევითი სქესობრივი კავშირის შემდეგ!

14-დან  18  წლამდე ასაკის არასრულწლოვან პაციენტს რომელიც სამედიცინო მომსახურების გამწევის შეხედულებით სწორად აფასებს საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობას უფლება აქვს ანონიმურად მიმართოს მომსახურების გამწევს (საქართველოს კანონი “პაციენტთა უფლებების შესახებ” თავი VIII – არასრულწლოვანის უფლებები)