სქესობრივი მომწიფება

სქესობრივი მომწიფება

150 150 გია მურმანიძე

როდესაც ბავშვები აღწევენ მოზარდობის ასაკს, მათი სხეული იწყებს გარკვეული ჰორმონების
გამომუშავებას, რაც მათი სხეულებისა და ემოციების ცვლას იწვევს.                                                                                                                                                                                                               ცვლილების ამ პერიოდს ეწოდება სქესობრივი მომწიფება.
სქესობრივი სიმწიფე ზოგიერთისათვის უფრო ადრე, ზოგისთვის – უფრო გვიან დგება.