სოციალური მოლოდინები

სოციალური მოლოდინები

150 150 გია მურმანიძე

მოლოდინი იმისა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ან იაზროვნოს თემის წევრმა.
ზრდასრულობისას, ადამიანმა შესაძლოა გაბატონებული ნორმები აღიქვას, როგორც ბუნებრივად და ნორმალურად.                                                                                                                        თუმცაღა, ნორმები განსხვავებულია სხვადასხვა დროსა და ადგილებში. გაბატონებული ნორმები ხშირად აიძულებენ ადამიანებს დაემორჩილონ სოციალურ მოლოდინებს.                        ისინი ზეგავლენას ახდენენ მათ ქცევასა და დამოკიდებულებებზე. ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ ან აზროვნებენ ნორმებისაგან განსხვავებულად, შესაძლოა წარმოდგენილნი იყვნენ, როგორც უმცირესობა და არა დამოუკიდებელ პირი.