ოჯახის დაგეგმვა

ოჯახის დაგეგმვა

150 150 გია მურმანიძე

ოჯახის დაგეგმვა ნიშნავს, რომ წყვილებსა და ცალკეულ პირებს ჰქონდეთ საშუალება იყოლიონ სასურველი შვილები მაშინ, როცა ამას თვად, დამოუკიდებლად გადაწყვეტენ, ასევე ჰქონდეთ სათანადო ინფორმაცია, რათა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი