ოვულაცია

ოვულაცია

150 150 გია მურმანიძე

ოვულაცია – საკვერცხიდან მწიფე კვერცხუჯრედის გამოტყორცნაა. კვერცხუჯრედის მომწიფებასთან
ერთად გამონადენი უფრო სუფთა და თხევადი ხდება, შესაძლოა მოუხარშავ თეთრი კვერცხის ფერი იყოს.
ხშირად ამგვარი გამონადენი წებოვანია. სწორედ ის ეხმარება სპერმატოზოიდებს კვერცხუჯრედამდე
მიღწევაში. ამ პერიოდში ქალის სექსუალური მოთხოვნილებაც იზრდება. ოვულაციის პერიოდში ქალს,
გოგონას შეუძლია დაორსულება. სწორედ ამიტომაც მას ნაყოფიერი დღეების პერიოდსაც უწოდებენ.