მანუალური ვაკუუმ ასპირაცია

მანუალური ვაკუუმ ასპირაცია

150 150 გია მურმანიძე

მინი აბორტის მეთოდი. მანუალური ვაკუუმ ასპირაციის დროს ვაკუუმი იქმნება ხელით მოქმედებაში მოყვანილი პლასტიკური ასპირატორით ან შპრიცით, რომლის მოცულობა არის 60 მლ