ვაზექტომია

ვაზექტომია

150 150 გია მურმანიძე

მამაკაცის სტერილიზაცია. ქირურგიული მეთოდი. ამ მეთოდის გამოყენების შემდეგ შეუძლებელია შვილოსნობა.